Centrumplan

Centrumplan

Nieuwveen is een dorp middenin het Groene Hart. Het centrum bevindt zich rond het kruispunt van de twee wegen door het dorp. Pal naast dit kruispunt ligt een grasveld, eigendom van Woningstichting Nieuwkoop die hier appartementen voor senioren en starters wil bouwen. Eerder sneuvelde een plan voor deze locatie bij de RvS, met name omdat de bewoners niet tevreden waren met het ontwerp.
HBN Architecten ging voor dit plan een samenwerking aan met stedenbouwkundige Carla van Hooff van bureau Arkus, veel van de afbeeldingen hiernaast zijn van haar hand
Onze eerste analyse van de plek en het programma leverden onder andere het inzicht dat de openbare ruimtes rondom de gebouwen van groot belang voor het slagen van de plannen zouden worden. Omdat de gemeente Nieuwkoop die aan zou leggen was die vanaf het begin betrokken. Voor hen was, na de eerdere mislukking, het doorlopen van een uitgebreide participatie van groot belang.

Participatie
In drie uitgebreide sessies, waarvan de laatste tijdens corona, legden we aan de zeer betrokken bewoners van het dorp onze ideeën voor en vroegen hen daarop te reageren. Op basis van die reacties pasten we de plannen aan en presenteerden die in de volgende bijeenkomst, waarbij we dan ook nieuwe informatie ophaalden. Door de zeer constructieve houding van alle betrokkenen konden we grote stappen nemen, en tijdens een vierde bijeenkomst een voorlopig ontwerp stedenbouw presenteren waar iedereen enthousiast over was. Belangrijke kenmerken: een nieuw dorpsplein, het wonen georganiseerd rond dit plein en rond een hofje, behoud van de monumentale boom midden op de locatie en openbare ruimtes en bebouwing die qua schaal goed passen in het dorp.

Erfgoed
Het centrum van Nieuwveen is beschermd stadsgezicht. Voor de erfgoedcommissie maakten we een analyse van de historische bebouwing van het dorp. Dit leidde oa tot een herintroductie van de historische wetering op de locatie, die uitstekend samengaat met onze opzet van hofje en plein. Aan deze wetering ontleent het nieuwe plein ook zijn naam.

Voorlopig ontwerp stedenbouw
Het plan kenmerkt zich door de herintroductie van de historische wetering in het centrum, deze verdeelt het plan in twee helften, hofje en plein. Samen met de links en rechts gelegen Viergang en Muggenlaan verbindt de wetering ruimtelijk en functioneel het centrum van het dorp met landgoed Ursula, eigendom van Ipse de Bruggen.
Het wonen is gegroepeerd rondom hof en plein, waarbij de ontsluitingen aan de buitenkant liggen. Het gebouw tussen hofje en plein is ontsloten dmv een middengang waardoor er twee levendige wanden ontstaan. Het parkeren bevindt zich uit het zicht aan de achterkant van het complex.
Het plein is in twee helften verdeeld: een steenachtig deel waar oa het jaarlijkse dorpsfeest plaats kan vinden, en een groen deel rondom de monumentale boom dat vooral op rust en ontmoeting gericht is.

Supervisie
De woningstichting selecteerde Atelier Dutch als architect voor het plan. Wij voerden supervisie over hun ontwerp, en ook over de uitwerking van de openbare ruimte door de gemeente.
We werken nog aan de mogelijke uitbreiding van de supermarkt die direct aan het nieuwe plein grenst.

Download de presentatie met oa het verslag van het participatietraject met de bewoners van Nieuwveen (PDF).Opdrachtgever: Woningstichting Nieuwkoop

I.s.m. Carla van Hooff | Arkus Ontwerp
Hankie Hol maakte het ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte | hankie.nl

Locatie

  • Centrum Nieuwveen

Bouwjaar

  • 2023 - 2024